Timeregistrering

Timeregistrering

Etter arbeidsmiljøloven er det krav om at det skal foreligge en oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. Føring av manuelle timelister kan være tidkrevende, vanskelig å holde styr på ved bytting av vakter, sykdom og  ferie.

Vi anbefaler å benytte web-basert system, for å sikre at dette blir helt riktig og at det er tidsbesparende for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Under viser vi systemetr vi kan tilby:

Tamigo har utviklet et brukervennlig, moderne, sikkert og stabilt system som gir dere tilgang på:

Vaktplan  -  planlegg ukene, ta beslutninger om vaktbytte og bud på ledige vakter samt fravær. Endringene legges automatisk inn i Tamigo, vaktplanene er alltid oppdatert og medarbeiderne har kontroll på arbeidstidene.

Timeregistrering – ansatte registrer sine timer/fravær via nettet eller app på mobilen, timene sendes til deg som leder for godkjenning. Timene er så klare for lønnsavdelingen.

Fordeler ved benyttelse av systemet:

 • Alltid tilgjenglig på pc, mobil og nettbrett 24/7
 • Brukervennlig for ansatt og leder
 • Alltid tilgang på oppdatert vaktplan
 • Mulighet til felles varlsing om ledige vakter
 • Mulighet til å søke på ledige vakter
 • Godkjenn vakter og dager på pc, mobil og nettbrett

For eksisterende kunder som skal benytte Tamigo, kan logge inn her:

Tamigo

 

Proplan Time for prosjektstyring og viderefakturering

Proplan Time er et web-basert system for timeregistrering utarbeidet for å gi de ansatte enklere timeføringsprosesser samt gi ledelsen god oversikt og beslutningsgrunnlag.

Proplan Time har mange fornøyde kunder som opplever bedre kontroll på timer per prosjekt, redusert tidsbruk, gode rapporter, økt lønnsomhet og bedre datakvalitet.

Over 35 000 brukere i en rekke ulike bransjer har fått en løsning for timeregistrering som er tilpasset deres bedrifts unike måte å jobbe på.

Uavhengig av størrelse og behov finner vi en løsning som passer din bedrift med Proplan Time.

 

Hvorfor ta i bruk Proplan Time?

 • Brukervennlig timeregistrering på mobil, nettbrett eller desktop.
 • Enkel godkjenning mot prosjekt eller person
 • Registrer timer på alt fra enkle til komplekse prosjektstrukturer.
 • Mulighet for tilpasninger, f.eks egne oppsett og rapporter.
 • Eksport av lønn, fravær, finans og ordre.
 • Få løpende kontroll på timebruk, ressurser, prosjekter og kostnader.
 • En løsning som kan vokse og tilpasse seg bedriftens utvikling.

 

Prosjekthåndtering

Proplan Time har funksjonalitet for å følge opp prosjekter både økonomisk og på timeforbruk. Alt fra enkle til komplekse prosjektstrukturer.

Proplan Time leverer timer med kalkulatorisk kostnad til prosjektregnskap i økonomi. Løsningen bidrar til tidligere og mer nøyaktig prosjektregnskap for klienten.

 

Integrasjonsmuligheter

Proplan Time er unik på integrasjoner og har lang erfaring. Proplan Time kan integreres med de fleste ledende lønnssystemer og økonomisystemer i Norge.

Data overføres og hentes i sanntid. Proplan Time har også integrasjon med nye Skyløsninger