Lønn og HR administrasjon

Lønn og HR krever spesialkompetanse

Riktig lønn til rett tid er en selvfølge hvis du ønsker fornøyde ansatte. Lønnsfaget krever spesialkompetanse.

Det er svært krevende for bedriftsledere og økonomimedarbeidere å holde seg oppdatert på hvilke regler og satser som til enhver tid gjelder. Dette kan være reiseregulativ, sykepenger, foreldrepenger, feriepenger, ferieloven og mye mer.

Lønn er et fagfelt som krever spesialkompetanse. Mange velger derfor å outsource lønnsadministrasjonen til oss. Våre dedikerte lønnsmedarbeidere vet hva som skal til for å få lønnen riktig. Hos oss har hver eneste kunde sin egen lønnsmedarbeider med et dyktig team bak seg. Uansett størrelse på bedriften, og uansett hvilke systemer dere har, så kan dere være sikre på at lønnsadministrasjonen er i trygge hender hos Exacta Lønn & HR.

Hva er verdien av å outsource lønn og HR?

Det tar mye tid og er kostnadskrevende hvis bedriften selv skal holde seg oppdatert på hvilke lover og regler som gjelder. Det er også en risiko hvis lønnmedarbeideren blir syk og det kun er lønnsmedarbeideren som kan lønnssystemet.

Ved å benytte Exacta Lønn & HR vil bedriften få en dedikert lønn/HR medarbeider, men for å ivareta tryggheten vil det stå et helt team bak, som kan steppe inn hvis det skulle skje noe med bedriftens primærkontakt. Det blir mindre administrasjon for bedriften, slik at dere kan fokusere på kjerneområdene deres.

Våre lønn/HR medarbeidere vet hva som kreves for å få lønnskjøringen effektivisert, de produserer flere tusen lønnsslipper i måneden!

Lønn i andre nordiske land?

Har du selskap med ansatte i andre land i norden har vi mulighet til å bistå med lønn & HR tjenester gjennom våre samarbeidspartnere.​

Lønn/HR outsourcing

Vi har kunder innenfor de fleste bransjer og vi utfører alle tjenester innen lønn som:

 • Lønnsberegning

 • Reise- og utleggsrefusjoner

 • Feriepenger

 • Rapportering til myndighetene

 • Rapporter og statistikker

 • Syke- og fraværshåndtering

 • Pensjon- og forsikringsrapportering

 • Avstemminger

 • Faglig rådgivning

 • Ansettelseskontrakter

 • Oppfølging av sykmeldte

 • Refusjonsoppfølging

 • HR Ad-hoc oppgaver

  

Prismodell for lønn/HR tjenester

Det er viktig å være bevist på kostnader, derfor har vi basert vår prissetting på en kombinasjon av stykkpris pr lønnslipp og timespriser.

Vår prismodell er basert på å få med de mest brukte oppgavene inn under vår stykkpris, oppgaver og tjenester som kommer utenfor stykkpris, prises pr time.

Lønnsoppgaver og tjenester som tilkommer som timepris kan være:

 • Forskudd, fraværsregistrering, manuell input på ark som ikke kan importeres til lønnssystem, ekstra lønnskjøringer og opprettelse av nye ansatte.

 • Ad-hoc oppgaver, nav oppfølging, statistikker, refusjoner, pensjonsrapportering og lønnsoppgjør.

 • Rådgivning, avstemminger, årsoppgjør, revisjonsbistand, kontroller, implementering av systemer/rutiner og support på system.

 

Ta kontakt med oss for en gjennomgang for hva vi kan tilby din bedrift eller hvilke forbedringer vi kan hjelpe dere med.