Artikkelrullering forside

Trekkfrie forskuddssatser fra 01.01.2019 Trekkfrie forskuddssatser fra 01.01.2019

Skattedirektoratet har fastsatt trekkfrie forskuddssatser for 2019.

Endringer i reglene for naturalytelser fra 01.01.2019 Endringer i reglene for naturalytelser fra 01.01.2019

Endringene skal bl.a. bidra til en klargjøring av arbeidsgivers plikter når ansatte mottar naturalytelse fra tredjepart ...

Spar firmaet for store summer i sykdomsutgifter med forsikring Spar firmaet for store summer i sykdomsutgifter med forsikring

En lite kjent ordning for småbedrifter kan gjøre sykmeldinger letter å håndtere økonomisk, forsikringen tegnes gjennom NAV.