Krav til reiseregning

Det er strenge krav til innholdet i en reiseregning. Ved mangelfull informasjon risikerer mottakeren å måtte skatte for utbetalingene.

En reiseregning skal inneholde: 

 • Arbeidsgivers navn og adresse 
 • Ansattes navn, adresse og underskrift (eventuelt ved elektronisk signatur), 
 • Dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst 
 • Formålet med reisen 
 • Hvilket arrangement arbeidstakeren har deltatt på.

 

Ved krav om diettgodtgjørelse ved overnatting må reiseregningen også inneholde følgende: 

 • Navn og adresse på overnattingsstedet. Dette gjelder ikke når den ansatte ordner overnatting selv og mottar nattillegg - for eksempel ved privat overnatting. Ved flere overnattingssteder, også dato for overnattingene.
 • Type overnatting fordelt på hotell, pensjonat eller privat innkvartering

 

Ved krav om bilgodtgjørelse må reiseregningen også inneholde: 

 • Reiserute med angivelse av utgangs- og endepunkt, lokal kjøring på oppdragsstedet og eventuell årsak til omkjøringer 
 • Totalt kjørt distanse beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller ved begynnelse og slutt av hver tjenestereise 
 • Navn på passasjerer det kreves passasjertillegg for

 

Ved refusjoner må reiseregningen også inneholde:

 • Kvitteringer for alle kostnader (for eksempel fly, drosje og overnatting)

 

Enkelte småutgifter som bompenger, parkeringsavgifter o.l. kan påføres uten at det kreves kvittering.

Statens reiseregulativ 

Skattebetalingsforskriften om legitimasjonskrav 

Oppdatert 24.09.2018